VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE!

 • O NÁS •

 

Naša spoločnosť vznikla v roku 2013 a dynamicky sa neustále rozvíja.

• Disponujeme vlastnými výrobnými priestormi v Prievidzi s rôznym priemyselným vybavením, preto sme schopní realizovať zakázkovú výrobu s dodaním a montážou pre našich klientov. K tejto individuálnej kovovýrobe patria: konštrukcie z ocele, nerez ocele a hliníku; opracovanie a obrábanie kovov, CNC pálenie kovov; výroba zábradlia, balkónových zábran, plotov; opravy trhlín, chemický/farmaceutický/gastro priemysel; výroba potrubí a iné.

• K našim ponúkaným službám patrí tiež: výroba a montáž plynovodov, regulačných staníc plynu a kotolní, revízie a údržba kotolní, kotlov a rozvodov plynu, výroba a montáž produktovodov všetkých typov, technologických potrubných rozvodov, kanalizačných systémov pre priemysel, obce a domácnosti; vodovodov a vodohospodárskych diel, regulačných staníc, kompresorovní a prečerpávajúcich staníc.

• Pracujeme so všetkými typmi materiálu (kovy, plasty, atď.)

• Dokážeme zrealizovať aj stavebné práce ako sú: rekonštrukcie a výstavba výrobných a priemyselných hál, administratívnych budov, oporných múrov a všetkých druhov inžinierskych sietí.

 


 služby weld mont

 NAŠIM CIEĽOM JE VAŠA SPOKOJNOSŤ 

Máte akúkoľvek otázku? Neváhajte nás kontaktovať.